Disclaimer
 
Disclaimer
U wordt verzocht de informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.
 
Privacy beleid
2-Wieler centrum Kloppenburg stelt uw interesse in haar producten en uw bezoek aan haar website zeer op prijs. Bij 2-Wieler centrum Kloppenburg willen we dat u uw persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor ons belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat wij op bepaalde momenten informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangen – bijvoorbeeld een brochure of andere informatie over onze merken – is het mogelijk dat wij die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt ons in staat u de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of downloadt, is het mogelijk dat wij uw bezoek nagaan, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit ons inzicht in het onderdeel van onze website dat u hebt bezocht. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden die geen partner van ons zijn. De website kan links bevatten naar andere dan de 2-Wieler centrum Kloppenburg website. 2-Wieler centrum Kloppenburg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.
 
Algemene voorwaarden
De pagina's en overige inhoud van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn eigendom van 2-Wieler centrum Kloppenburg . Niets uit de Inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 2-Wieler centrum Kloppenburg , tenzij anders aangegeven. Wijziging van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.
 
Het kopieren of verveelvoudigen van de software naar een andere server of locatie ten behoeve van verdere verveelvoudiging of herdistributie is uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van 2-Wieler centrum Kloppenburg .
 
Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van 2-Wieler centrum Kloppenburg van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft n bedrijfslogo's en emblemen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 2-Wieler centrum Kloppenburg.
 
Informatie over onze website wordt ‘als zodanig’ verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. 2-Wieler centrum Kloppenburg en zijn toeleveranciers wijzen alle garanties af. 2-Wieler centrum Kloppenburg en zijn toeleveranciers staan niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdige levering van materiaal, diensten, software, tektst, grafische afbeeldingen en links, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten af.
 
2-Wieler centrum Kloppenburg wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade.
 
2-Wieler centrum Kloppenburg geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat 2-Wieler centrum Kloppenburg instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo'n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard.
 
Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie en genoemde prijzen die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden. De informatie die 2-Wieler centrum Kloppenburg op zijn website publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van 2-Wieler centrum Kloppenburg , die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd omdat een voorbehoud moet worden gemaakt voor wijzigingen in die informatie.